Produsent av bærekraftige bygningselementer basert på
Norsk trevirke

Trykk på logoene for å besøke sidene

Om oss

Store Norske Elementfabrikker AS (SNE Group) ble dannet av Alverguppen AS og Investinor AS for å skape grønn vekst i bygg industrien igjennom produksjon av bærekraftige bygningselementer basert på Norsk trevirke.

Gjennom SNE Group skal partene samarbeide om på sikt å skape en ledende og uavhengig aktør innen trebasert elementproduksjon med hovedkontor i Bergen.
Vårt hovedmarkedsområde i dag er i Sør-Norge.

Vi vil øke bærekraften i byggeindustrien, fremme folkehelsen gjennom bedre inneklima, redusere kostnadene for næringslivet og forbrukerne, samt øke konkurransekraften til norsk treindustri.

I startfasen vil Norske Elementfabrikker AS (NEFA) på Frekhaug i Nordhordland være produksjonsbedriften, mens morselskapet (SNE Group) også vil ha eierinteresser i andre produsenter av elementproduksjon.

Foreløpig gjelder dette Termowood AS (TEWO) i Hurdal, som har et patentert produkt innen produksjon i massivtre.
Organisk vekst og oppkjøp/fusjoner er virkemidler for å nå målsetningene våre, både nasjonalt og internasjonalt.

Det er SNE Group sitt mål å kunne tilby det store spekteret av tjenester innen trebasert elementproduksjon. NEFA og TEWO komplementerer hverandre gjennom førstnevnte sin elementproduksjon og sistnevntes massivtre-produksjon.

For mer info ta kontakt med Adm Dir Thomas Nesheim