Styret i Store Norske Elementfabrikker AS (SNE)eierselskapet til (Norske Elementfabrikker AS og TermowoodAS), har i dag 24 April 2024 begjært oppbud i selskapet.   
 
Styret vil beklage på det sterkeste til alle involverte parter, ikke minst til ansatte som nå mister jobbene sine.  
 
Nedturen i byggebransjen har rammet SNE hardt. Styret har jobbet iherdig for å finne en bærekraftig finansiell løsning for selskapet. Dette arbeidet har dessverre ikke gitt resultater, og styret har ikke hatt annet valg enn å begjære oppbud. 
 

Nils Ingemund Hoff,
styreleder Store Norske Elementfabrikker AS (SNE)